FIRMA

1.ekogalicja_cover_fb

Instalacje Sanitarne - EKO Galicja Kraków

instalacje wod kan
instalacje grzewcze
instalacje gazowe

EKO Galicja

Instalacje Sanitarne Kraków

Eko Galicja wykonuje instalacje sanitarne od ponad 10 lat zarówno w Krakowie, jak i całej Polsce. Wykonywaliśmy usługi instalacyjne dla budynków użyteczności publicznej, uczelni, instytucji kościelnych oraz prywatnych inwestorów nie tylko w Krakowie ale również na terenie całej Polski.

Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od projektu instalacji sanitarnych, poprzez dobór najlepszych urządzeń na rynku, wykonanie inwestycji, a po jej zakończeniu zapewniamy serwis gwarancyjny.

Instalacje sanitarne stanowią niezbędne wyposażenie każdego budynku użytkowego, służą do zapewnienia koniecznych warunków sanitarnych, higienicznych i cieplnych dla przebywających w tych pomieszczeniach ludzi, czy też do uzyskania wymaganych warunków dla realizowanych procesów w obiektach przemysłowych czy użyteczności publicznej.

Instalacje sanitarne są zespołem instalacji budowlanych i dotyczą mediów takich jak woda, powietrze i gaz.

Instalacje sanitarne tworzą następujące podstawowe instalacje:

  • instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej,
  • instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej,
  • instalacja grzewcza,
  • instalacja gazowa.

Do tego dochodzą instalacje o specjalnym przeznaczeniu jak p.poż, wentylacji i klimatyzacji, chłodnicze, technologiczne itp.

Instalacje sanitarne składają się z wielu elementów, którymi są urządzenia zasilające
np. kotły, pompy czy wymienniki, elementów końcowych jak przybory sanitarne, grzejniki czy baterie oraz przewodów łączących je, którymi przepływają poszczególne media; woda, ścieki, gaz.

.

Przykłady Realizacji Instalacji Sanitarnych

Skontaktuj się z nami - tel. 730 669 606

Na wykonane instalacje oferujemy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej

Jedną z ważniejszych instalacji sanitarnych zasilających budynek jest instalacja wodna, którą najczęściej jest instalacja wodociągowa wykorzystująca wymuszony obieg wody zwykle z lokalnego wodociągu lub w przypadku jego braku ze studni, gdzie za pomocą pompy woda jest tłoczona do zbiornika ciśnieniowego zapewniającego równomierność przepływu wody w instalacji. więcej

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacje sanitarne wodna i kanalizacyjna są ściśle ze sobą związane. Z miejsc, do których doprowadzamy wodę, musimy odprowadzić ścieki. Instalację kanalizacyjną dzielimy na wewnętrzną znajdującą się w budynku i zewnętrzną leżącą poza budynkiem lecz jeszcze na terenie nieruchomości. W wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej najczęściej występuje grawitacyjny spływ zanieczyszczonej wody, ścieków. więcej