Klimatyzacja i wentylacja

wentylacja kraków

Wentylacja i Klimatyzacja Kraków

Jesteśmy krakowską firmą z ponad 10 letnim doświadczeniem. Instalacje wentylacji i klimatyzacji wykonywaliśmy dla budynków użyteczności publicznej, krakowskich uczelni, krakowskich instytucji kościelnych oraz prywatnych inwestorów.

Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od projektu, poprzez dobór najlepszych urządzeń do klimatyzacji i wentylacji na rynku, wykonanie inwestycji, a po jej zakończeniu zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji i urządzeń do klimatyzacji i wentylacji.

Zadanie wentylacji i klimatyzacji

O ile podstawowym celem instalacji grzejnych jest ogrzewanie pomieszczeń przy niskiej temperaturze zewnętrznej, to zadaniem wentylacji i klimatyzacji jest utrzymanie powietrza w pomieszczeniu w takim stanie, aby czystość, temperatura, wilgotność i ruch pozostawały w odpowiednich, optymalnych granicach.

Podczas gdy w pomieszczeniach mieszkalnych w zasadzie zadowalające jest proste wietrzenie okienne, to w zakładach przemysłowych, szpitalach, teatrach, audytoriach, salach konferencyjnych i innych miejscach użyteczności publicznej wskazane są całkowicie lub częściowo zautomatyzowane urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Obecnie, wraz ze wzrostem poziomu życia i świadomością racjonalnego wykorzystania energii, możemy zaobserwować coraz to częstszą potrzebę stosowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, biurach i innych pomieszczeniach bytowych. Tendencji tej sprzyja intensywne wykorzystanie pomieszczeń (większa ilość światła/okien) oraz przede wszystkim wpływ ze strony środowiska (hałas, kurz, spaliny, itp).

serwis klimatyzacjiWentylacja i klimatyzacja to narzędzia poprzez które uzyskamy komfort klimatyczny.

W budownictwie bardzo ważnym jest, oprócz uzyskania rozwiązań architektonicznych, umożliwiających realizację podstawowych funkcji tworzonego obiektu, zapewnienie właściwych warunków klimatycznych w pomieszczeniach o różnorodnym przeznaczeniu. Realizację tego zadania możemy uzyskać poprzez proces właściwej i dostosowanej do warunków lokalnych wentylacji i klimatyzacji.

Wentylacja zapewnia wymianę powietrza celem jego odświeżenia czy też usunięcia na zewnątrz wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w pomieszczeniu, natomiast w procesie klimatyzacji powietrze
w pomieszczeniu uzyskuje określone parametry konieczne dla spełnienia warunków komfortu klimatycznego wpływającego na samopoczucie przebywających w nim ludzi czy też wymaganych przy procesach produkcyjnych w przemyśle.

Wentylacja realizowana jest poprzez spełnienie warunków umożliwiających właściwą krotność wymian powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.  Wentylacja grawitacyjna, naturalna, gdzie obieg powietrza wywoływany jest na skutek różnicy temperatur pomiędzy powietrzem zewnętrznym, a tym znajdującym się w budynku nie zawsze zapewnia właściwą jego wymianę. Efekt w postaci skutecznej i poprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej uzależniony jest od poprawnie zaprojektowanych i wykonanych kanałów wentylacyjnych, zastosowanych materiałów i właściwie izolowanych termicznie kanałów. Często stosujemy urządzenia mechaniczne wspomagające proces wentylacji gdzie poprzez zastosowanie elektrycznych wentylatorów nawiewnych, wywiewnych lub rekuperatorów możemy uzyskać pożądany obieg powietrza w budynku ukierunkowując strumienie przepływającego powietrza w sposób racjonalny i powodując usunięcie zanieczyszczeń bezpośrednio na zewnątrz oraz napływ właściwych ilości powietrza świeżego z zewnątrz.

Cyrkulacja powietrza odbywa się tu niezależnie od temperatury zewnętrznej i warunków atmosferycznych i jest w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej bardziej efektywna. Zarówno wentylacja grawitacyjna jak i mechaniczna z powodu różnych uwarunkowań może nie być skuteczna lub dostępna. Można wtedy wykorzystać ich połączenie w postaci systemu hybrydowego, którego zadaniem jest utrzymanie prawidłowej wymiany powietrza i jednoczesne ograniczenie kosztów eksploatacji, gdzie wykorzystywane są naturalne czynniki mające wpływ na proces wentylacji, a tylko w niesprzyjających okolicznościach wspomagają je urządzenia napędzane elektrycznie.

system wentylacjiWentylacja

wraz ze wspomaganymi ją urządzeniami wentylacyjnymi zapewnia wymuszenie przepływu powietrza wraz z jego filtracją i utrzymaniem temperatury powietrza w okresie zimowym. Latem dochodzi problem z zachowaniem właściwej temperatury i wilgotności powietrza. Do tego celu służą urządzenia klimatyzacyjne. Zadaniem tych urządzeń jest właściwe przygotowanie nawiewanego powietrza pod względem termodynamicznym, oczyszczenia, właściwego rozprowadzenia w budynku, ale przede wszystkim płynne dostosowywanie jego parametrów tj. wilgotności i temperatury do zmiennych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.  

Utrzymanie jednak odpowiedniego komfortu klimatycznego w pomieszczeniach w zależności od ich przeznaczenia jest dość energochłonne. Racjonalnym pod tym względem wydaje się stosowanie systemów uwzględniających możliwość odzyskiwania energii cieplnej z wywiewanego powietrza oraz z innych źródeł, stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i zapewniających minimalne zużycie energii.

Urządzenia stosowane w klimatyzacji służące do odzyskiwania energii cieplnej dzielą się na urządzenia rekuperacyjne i regeneracyjne.

Systemy odzyskiwania i ponownego wykorzystania energii cieplnej wykorzystują następujące rozwiązania:

  • pozyskiwanie energii cieplnej z wywiewanego powietrza z pomieszczeń poprzez zastosowanie wymienników ciepła o przepływie przeciwprądowym lub krzyżowym, regeneratorów obrotowych, wymienników typu powietrze-powietrze z czynnikiem pośrednim, systemy z wymiennikami z wypełnieniem,
  • zintegrowane systemy klimatyzacyjno-oświetleniowe,
  • zastosowanie pomp ciepła sprężarkowych lub absorpcyjnych,
  • zastosowanie elementów termoelektrycznych.

Dużą popularnością w naszym kraju cieszą się rekuperatory krzyżowe osiągające sprawność 60-70%, których działanie oparte jest na wymianie ciepła pomiędzy nie mieszającymi się strumieniami powietrza ciepłego i zimnego przepływającymi między ułożonymi równolegle płytkami wymiennika.
Jedynie w okresach przejściowych gdy występuje niewielka różnica temperatur powietrza zewnętrznego i wewnętrznego korzystanie z tych urządzeń jest nieefektywne i nieopłacalne.
Dalszy rozwój wentylacji i klimatyzacji obiektów budowlanych uzależniony jest od stosowania wciąż ulepszanych technik energooptymalnych zapewniających parametry komfortu klimatycznego.