Pompy ciepła

vatra - producent pomp ciepłaEKO Galicja oferuje sprzedaż oraz montaż instalacji pomp ciepła, powietrznych i gruntowych.

Posiadamy w tych realizacjach wieloletnie doświadczenie, także w dużych projektach.

Ściśle współpracujemy m.in. z firmą Vatra, polskim producentem pomp ciepła.

Działanie pompy ciepła będącej urządzeniem grzewczym polega na transformacji energii cieplnej na wyższy poziom temperaturowy. Energia cieplna pobierana jest przez pompę ciepła z ośrodka o niższej temperaturze oddawana do ośrodka o wyższej temperaturze.

Dolnym źródłem ciepła nazywany jest ośrodek o niskiej temperaturze skąd pobierane jest ciepło. Najczęściej funkcję tę spełnia ciepło zgromadzone w gruncie. Dolnym źródłem ciepła może być też ciepło odpadowe (technologiczne, wentylacyjne) czy ciepło zgromadzone w wodach podziemnych.
Górnym źródłem ciepła nazywany jest ośrodek o wysokiej temperaturze gdzie oddawane jest ciepło.
Jest to instalacja centralnego ogrzewania (CO) lub instalacja ciepłej wody użytkowej (CWU), które chcemy zasilić energią cieplną. Statystycznie energia pochodząca z wnętrza ziemi (dolnego źródła ciepła) stanowi aż ¾ energii zasilającej górne źródło ciepła.

Stosując instalację pompy ciepła uzyskuje się energię wymuszającą obieg energii cieplnej z gruntu jako źródła zimniejszego do ogrzewanego budynku.

Zastosowanie instalacji pomp ciepła umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, który podgrzewany jest przez energię słoneczną. Ogrzewanie takie nie należy utożsamiać z energią geotermalną czy też z gorącymi źródłami. Pompa ciepła napędzana jest w większości przypadków energią elektryczną. W pojedynczych przypadkach silnik spalinowy zasilany gazem ziemny stanowi alternatywny nośnik energii dla pomp ciepła.

Zalety pomp ciepła:

• bardzo niskie koszty jednostki produkowanego ciepła
• wysoki komfort i całkowite bezpieczeństwo użytkowania
• wysoka trwałość (ponad 30 lat)
• brak emisji szkodliwych substancji w miejscu stosowania urządzenia