Instalacje i systemy grzewcze

Instalacje i systemy grzewcze Kraków.

Jaka działają instalacje i systemy grzewcze?

Ciepło dostarczane do budynku przez instalację grzewczą będącą jedną z podstawowych instalacji sanitarnych ma zasadniczy wpływ na gospodarkę cieplną w budynku, a tym samym na panujące w nim warunki klimatyczne, od których zależy nasze zdrowie i samopoczucie.
Ciepło można uzyskać stosując ogrzewanie miejscowe tj. kominki, piece bądź grzejniki, które ze względu na stosowane obecnie technologie oraz wykorzystanie oprócz paliw stałych energii elektrycznej i gazu posiadają wysokie sprawności.

Instalacje COinstalacje i systemy grzewcze - ekogalicja.pl

Powszechnie stosowanym systemem grzewczym jest jednak centralne ogrzewanie (CO) charakteryzujące się tym, że ciepło wytwarzane jest w odległych miejscach od elementów przekazujących ciepło do pomieszczeń. Wykorzystywana jest do tego instalacja centralnego ogrzewania, której zadaniem jest utrzymanie w pomieszczeniach żądanej temperatury.
Występują obecnie trzy podstawowe formy systemu grzewczego jakim jest centralne ogrzewanie:

  • ogrzewanie wodne,
  • ogrzewanie powietrzem,
  • ogrzewanie parowe.

Najbardziej rozpowszechnione jest centralne ogrzewanie wodne, które może występować zależnie od wymuszenia przepływu wody w instalacji jako ogrzewanie grawitacyjne lub pompowe.

Instalacja grzewcza grawitacyjna, gdzie wykorzystywane jest zjawisko zmiany gęstości wody na skutek zmiany jej temperatury, można zastosować w niewielkich obiektach przy użyciu kotła opalanego paliwem stałym.
Instalacja grzewcza pompowa możliwa jest do zastosowania nawet w bardzo dużych obiektach, ponieważ pompa obiegowa wymuszająca ruch wody pozwala na pokonywanie występujących w niej oporów hydraulicznych. Instalacja ta posiada mniejszą bezwładność cieplną w stosunku do instalacji grawitacyjnej stąd rozruch tej instalacji jest szybszy.

Instalację centralnego ogrzewania tworzą takie elementy jak kocioł lub inne źródło ciepła
np. wymiennik ciepła, elementy grzejne przekazujące ciepło do pomieszczeń oraz armatura połączona między sobą przewodami. Czynnikiem krążącym w tych instalacjach sanitarnych jest woda o maksymalnej temperaturze 95oC.
Zależnie od stosowanego kotła centralnego ogrzewania instalacje te mogą być systemu zamkniętego lub otwartego.
Materiałem stosowanym do wykonywania przewodów instalacji centralnego ogrzewania są rury stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych.

instalacje i systemy grzewcze, instalacje CO Kraków Eko GalicjaSystem grzewczy centralnego ogrzewania powietrznego polega na wtłaczaniu przy użyciu dmuchawy lub wentylatora podgrzanego przez urządzenie grzewcze powietrza do pomieszczeń.
W budownictwie jednorodzinnym często źródłem ciepła jest kominek, stąd ciepło rozprowadzane jest za pomocą przewodów do poszczególnych pomieszczeń w budynku.
System ogrzewania powietrzem posiada małą bezwładność cieplną powodującą po stosunkowo krótkim czasie uzyskanie odczuwalnej zmiany temperatury w pomieszczeniu nawet o znacznej kubaturze. Wytwarzane w ten sposób nadciśnienie powoduje uszczelnienie pomieszczenia lub całego budynku. Istotnym efektem jest również uzyskanie wymiany powietrza w budynku w okresie zimowym gdzie cała ilość ciepła idzie na ogrzewanie pomieszczeń. Zaletą tych instalacji jest ich funkcjonalność nawet przy braku zasilania elektrycznego, nie stwarza też zagrożenia zalania pomieszczeń przy ewentualnych usterkach przewodów rozprowadzających. Latem przy zastosowaniu dodatkowego źródła chłodu tzw. chillera można tę instalację sanitarną wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń.

Centralne ogrzewanie parowe stosowane jest wyłącznie w pomieszczeniach przemysłowych, tam gdzie występuje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego w postaci niskoprężnej pary technologicznej. Przepływ czynnika grzejnego między elementem grzejnym a źródłem ciepła uzyskuje się na skutek różnicy ciśnień występujących w źródle ciepła i odbiorniku, gdzie następuje wykroplenie się pary. Skroplony kondensat w sposób grawitacyjny odprowadzany jest do zbiornika kondensatu lub bezpośrednio do źródła ciepła.