Wymiana pieca węglowego, instalacja pompy ciepła czy kolektorów słonecznych

Skorzystaj z Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Wybierz ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z możliwości zwrotu do 100% kosztów wymiany instalacji.

Nasi doświadczeni specjaliści wybiorą dla Państwa najlepsze rozwiązanie, przygotują atrakcyjną ofertę, wypełnią dokumenty do otrzymania dotacji i wykonają instalację. 

Dotacja

Miasto Kraków przeznaczyło środki na następujące zadania inwestycyjne:

– trwała zmiana systemu ogrzewania na proekologiczny
– instalacja odnawialnego źródła energii
– podłączenie ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej związanej z likwidacją palenisk węglowych

Wysokość dotacji 

Wysokość dotacji będzie uzależniona od mocy nowego urządzenia grzewczego.

Mieszkańcy Krakowa, którzy wymienią piec węglowy na:
– gazowy, elektryczny, opalany lekkim olejem opałowym, pompę ciepła lub podłączą się do miejskiej sieci ciepłowniczej, będą mogli uzyskać do 100 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 900 zł za każdy 1 kW mocy nowego źródła ogrzewania.
Ci zaś, którzy wybiorą instalację kolektora słonecznego będą mogli otrzymać 1 tys. zł za każdy metr kwadratowy kolektora.

Beneficjenci

Wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania mogą składać mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe, a także spółdzielnie.