Rząd chce walczyć z zanieczyszczonym powietrzem

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy Minister Środowiska Maciej Grabowski ogłosił Krajowy Program Ochrony Powietrza. Założeniem tego programu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza tzw. niskiej emisji, które jest generowane głównie przez użytkowanie domowych pieców na węgiel oraz przez spaliny z transportu drogowego. Ministerstwo Środowiska deklarowało że do 2020 r. na ochronę powietrza i ograniczenie zanieczyszczeń rząd wyda ok. 12 mld zł.

Problem jest istotny bo pod względem jakości powietrza, Polska należy do najgorszych w Europie, powodując szereg chorób i przedwczesne zgony rocznie u dziesiątek tysięcy Polaków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, z powodu zanieczyszczeń powietrza przedwcześnie umiera w Polsce średnio 45 tys. osób rocznie. Powodem zanieczyszczeń jest niska emisja z domowych pieców węglowych, która sprawia, że zanieczyszczenie powietrza w większości polskich miast przekracza w okresach zimowych dopuszczalne normy.

Problem ten dotyczy zwłaszcza Krakowa, w przypadku którego – według NIK – normy jakości powietrza są przekroczone niemal przez połowę dni w roku.

Kampania informacyjna „TworzyMY atmosferę”

Wraz z ogłoszeniem Krajowego Programu Ochrony Powietrza resort środowiska zainaugurował kampanię „TworzyMY atmosferę”, której celem jest kształtowanie właściwych zachowań i postaw oraz włączenie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony powietrza.

We wrześniu w głównych stacjach telewizyjnych i radiowych będą emitowane spoty kampanii. Mają one uświadomić odbiorcom, jaki wpływ ich indywidualne wybory mają na jakość powietrza, a co za tym idzie, na stan zdrowia i komfort życia ich samych.

Od października ruszą dodatkowe działania informacyjne tj. emisja reklam w internecie, na portalach społecznościowych i w blogosferze oraz na stronie internetowej kampanii: www.tworzymyatmosfere.pl