Raport z VI Forum Nowej Gospodarki w Katowicach

logo fng

Nasza firma skorzystała z zaproszenia organizatorów i uczestniczyła w VI Forum Nowej Gospodarki w dniu 13 czerwca w Katowicach. W ramach Forum odbyły się konferencje oraz spotkania b2b z firmami niemieckimi z branży Odnawialnych Źródeł Energii.

6 forum nowej gospodarki1
Tegorocznemu Forum przyświecało hasło: Z nową energią ku przyszłości.

Podzielę się po krótce informacjami, które zanotowałam podczas konferencji uważając za istotne bądź ciekawe.
Na początek trochę liczb.
25% OZE już na świecie!
280 mld $ – wydatki na OZE na świecie w ciągu jednego roku!
600 mln zł – przeznaczone na program PROSUMENT (dotacje na mikroinstalacje OZE)
3 700 zł – cena za 1m2 budynku pasywnego

Cytat profesora: “Stara energetyka ma twarz bezpieczeństwa energetycznego a nowa energetyka ma twarz polityki energetycznej…” 😉

6 forum nowej gospodarki
Jak pozyskać dofinansowanie dla MŚP?
(Perspektywa finansowa na lata 2014-2020)

1. Horyzont 2020 – przeznaczone dla Polski 80 mld Euro – program umożliwia współpracę biznesu i nauki, z tym, że to naukowiec jest dla przedsiębiorcy a nie odwrotnie. Firma zleca naukowcom badania dedykowane. Dane statystyczne: Wyniki badan naukowych wdrażane są tylko w 7-10%…
2. Cosme – program dla firm, które mają problemy z wykazaniem zdolności kredytowych
3. Inteligentna Gospodarka (2014 – 2020)

Badania PKO BP o polskich firmach (ciekawostki):

– 3/4 polskich firm w ogóle nie korzysta z tzw. zewnętrznych źródeł czyli kredyt, dotacja
– tylko 25% firm wprowadziło innowacje (nowe usługi) w ostatnich latach… (w tym: – 48% mówi o braku takiej potrzeby)
– 47% ma awersję do jakichkolwiek umów i nie chce się zadłużać
– ponad 20% nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu

Obecnie 1 800 000 MŚP w Polsce, w tym firmy mikro (do 10 pracowników) wytwarzają ponad 30% PKB.

O fotowoltaice w Niemczech:

– min. 2000 zł można zaoszczędzić rocznie na prądzie
– w Niemczech wzrost cen za prąd o 5% w skali roku
– Easy in – niemiecki prąd najlepszej jakości
– ceny paneli fotowoltaicznych znacząco spadły w ostatnich latach

A.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.