Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, zawierająca nowe przepisy dla producentów energii korzystających z OZE.

Nowy system wsparcia przewiduje upusty dla mikroinstalacji: do 10 kW – rozliczenie 1:0,8, a dla mikrinstalacji do 40 kW – rozliczenie 1:0,7. Oznacza to, że osoba produkująca prąd w mikroinstalacji będzie mogła rozliczyć różnicę pomiędzy energią wytworzoną z instalacji a pobraną z sieci, zgodnie z podanymi współczynnikami. Upust ma być liczony od części zmiennych na rachunku za energię, a rozliczenia z zakładem energetycznym są przewidywane co roku. Ustawa zakłada, że okres wsparcia ma trwać przez 15 lat.

Ważną kwestią dotyczącą ustawy jest definicja prosumenta, czyli beneficjenta upustów. Zgodnie z ustawą prosumentem mogą być gospodarstwa domowe, instytucje sektora publicznego oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale tylko produkujące energię elektryczną na własny użytek (nie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie). Dodatkowym założeniem w definicji jest to, że prosument musi posiadać umowę kompleksową.

Z kolei dla dużych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, ustawa wprowadza system aukcyjny, zamiast obowiązującego od tej pory systemu zielonych certyfikatów.