„Nie rozwiążemy kryzysu migracyjnego bez rozwiązania kryzysu klimatycznego”

Podczas konferencji prasowej, 18 września 2015 r., przed Szczytem Klimatycznym ONZ (COP21) padły istotne słowa: „Nie rozwiążemy kryzysu migracyjnego ani ubóstwa bez rozwiązania kryzysu klimatycznego”. Brakowało jednak wyjaśnienia powyższej tezy.

Rada ds. Środowiska (ENV) podkreśliła, że głównym celem światowej polityki klimatycznej powinno być ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2°C, tak by świat osiągnął szczyt emisji gazów cieplarnianych najpóźniej w 2020 r.
Ponadto globalna redukcja emisji do 2050 r., w porównaniu z poziomem z 1990, powinna wynieść minimum 50%, a w 2100 być bliska zeru.

W konkluzjach Rady znalazł się istotny zapis, który zakłada weryfikację i odnawianie celów poszczególnych państw co 5 lat.
W kwestii finansowania Unia Europejska przypomniała o konieczności wsparcia krajów rozwijających się w wysokości 100 miliardów dolarów rocznie do 2020 r.