Dotacje do 85% na termomodernizację (w tym OZE)

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do programu „Poprawa jakości powietrza”, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 dzięki zmniejszeniu konsumpcji energii oraz zastosowaniu odnawianych źródeł energii. Program składa się z dwóch części: „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych” oraz „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Pierwsza część programu obejmuje budowę oraz modernizację ciepłowni geotermalnych, budowę lub rekonstrukcję otworów geotermalnych.

Druga część programu dotyczy termomodernizacji, łącznie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki oraz pomp ciepła. W ramach tej części można ubiegać się o dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczkę do 50%. W programie mogą wziąć udział m.in. kościoły i obiekty sakralne, domy studenckie, muzea, szpitale, obiekty kultury i oświaty. Wnioski o udział w tej części programu można składać od 1 sierpnia 2016r.

Kwota przeznaczona na program „Poprawa jakości powietrza” wynosi 1 mld zł.