Dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi

W maju ruszy nabór wniosków na mikroinstalacje OZE na obszarach wiejskich. O dotacje sięgające 90% kosztów inwestycji będą mogły starać się gminy do 5 tys mieszkańców. Budżet programu pochodzi ze środków PROW na lata 2007-2013 i wynosi ponad 22 mln euro. Wydatkowanie środków przewidziano do 16 października 2015.

Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać gminy (do 5 tys. mieszkańców), które wykorzystają je na zakup i montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, kościołach a także na domach mieszkańców, którzy zgłoszą chęć udziału w gminnym projekcie.

Maksymalna kwota o jaką może aplikować gmina to 200 000 euro. W tym programie można realizować wszystkie rodzaje mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Gminy chcące skorzystać z dotacji składać będą wnioski do samorządów województw, które je ocenią i przekażą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARMiR następnie utworzy listę rankingową.