Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

“Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” jest to druga część programu ”Poprawa efektywności energetycznej”.

Celem programu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zaoszczędzenie energii dzięki dofinansowaniu działań  poprawiających efektywność  wykorzystania energii w nowych budynkach mieszkalnych.

Formy dofinansowania

Jest to dotacja przeznaczona na częściową spłatę kredytu  bankowego realizowanego za pośrednictwem banku  na podstawie umowy o współpracy która została zawarta z NFOŚiGW.

Wysokość dofinansowania

Jej wartość jest uzależniona od  wskaźnika jednostkowego rocznego  zapotrzebowania na energie użytkową i wynosi:

  1. Dla domów jednorodzinnych:
  • standard NF40 – EUco do 40 kWh/(m²*rok) – 30 000 zł brutto
  • standard NF15 – EUco do 15 kWh/(m²*rok) – 50 000 zł brutto

2. Dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

  • standard NF40 – EUco do 40 kWh/(m²*rok) – 11 000 zł brutto
  • standard NF15 – EUco do 15 kWh/(m²*rok) – 16 000 zł brutto

Beneficjenci

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych.

 Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 30.12.2016.