REALIZACJE

Nasze aktualne realizacje

Nasze zakończone realizacje

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” – budynek Muzeum

20150731_124631

20150729_130345

− Instalacje centralnego ogrzewania oraz ogrzewanie podłogowe
− Instalacje ciepła technologicznego 
− Instalacje wod-kan
− Instalacje wentylacji i klimatyzacji

 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką przy ul. Wrocławskiej  

 

IMG_6125 IMG_6121

− Instalacje centralnego ogrzewania 
− Instalacje ciepła technologicznego 
− Instalacje wod-kan
− Instalacje wentylacji i klimatyzacji

 

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie

 

− Instalacje c.o. oraz ogrzewanie podłogowe
− Instalacja ciepła technologicznego
− Instalacja wody lodowej

 

 

 

 

GTC Pascal w Krakowie

GTC Pascal w Krakowie

 

− Instalacja wodna, kanalizacyjna oraz deszczowa
− Instalacja hydrantowa
− Instalacja klimatyzacji

 

 

 

 

Hotel Żywiecki Medical SPA & Sport – Przyłęków

Hotel Żywiecki - Świnna

 

− Instalacja wodna i kanalizacyjna
− Instalacje centralnego ogrzewania
− Instalacja wentylacji mechanicznej
− Instalacja klimatyzacji VRF

 

 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Obozowej w Krakowie

− Instalacja wodna i kanalizacyjna
− Instalacja centralnego ogrzewania
− Instalacja wentylacji mechanicznej
− Instalacja wentylacji mechanicznej garażu
− Instalacja detekcji garażu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Remont budynku na potrzeby oddziału kardiologicznego jako generalny wykonawca.

− Wykonanie prac budowlanych
− Instalacja wodna i kanalizacyjna
− Instalacja c.o. i c.t.
− Instalacja gazów medycznych
− Instalacja wentylacji mechanicznej
− Instalacja elektryczna

Park Lotników Apartamenty przy ul. Markowskiego

Park Lotników Apartamenty przy ul. Markowskiego.

 

− Instalacja wodna i kanalizacyjna
− Instalacja deszczowa
− Instalacja centralnego ogrzewania