NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do programu „Poprawa jakości powietrza”, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 dzięki zmniejszeniu konsumpcji energii oraz zastosowaniu odnawianych źródeł energii. Program składa się z dwóch części: „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych” oraz „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Pierwsza część programu obejmuje budowę oraz modernizację ciepłowni geotermalnych, budowę lub rekonstrukcję otworów geotermalnych.

Druga część programu dotyczy termomodernizacji, łącznie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki oraz pomp ciepła. W ramach tej części można ubiegać się o dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczkę do 50%. W programie mogą wziąć udział m.in. kościoły i obiekty sakralne, domy studenckie, muzea, szpitale, obiekty kultury i oświaty. Wnioski o udział w tej części programu można składać od 1 sierpnia 2016r.

Kwota przeznaczona na program „Poprawa jakości powietrza” wynosi 1 mld zł.